PRI NÁKUPE NAD 75 € S DPH MÁTE U NÁS DOPRAVU KURIÉROM V RÁMCI SR ZDARMA.

CLEAMEN 242 odpady kuchynské 1l

Cena: 6,00  s DPH

Skladom
Podrobnosti:
Kategória:
Popis

Prostriedok je vhodný na nerezové, chrómované, umelohmotné aj keramické povrchy odpadov. Nepoužívajte na hliník, ktorý leptá! Koncentrácie prípravku spolu s prítomnosťou chlóru zabezpečujú ničenie baktérií a mikroorganizmov.

Neriedený prípravok pomaly nalejte priamo z fľaše do výlevky v množstve zodpovedajúcom veľkosti výlevky a nechajte pôsobiť. Dostupné miesta môžete prečistiť malou kefkou, alebo padom. Potom výlevku prepláchnite vodou.
Používajte dôsledne ochranné prostriedky ako gumené rukavice, okuliare a zásteru. V prípade postriekania kože okamžite opláchnite vodou, zasiahnutý odev ihneď vyzlečte.

Identifikácia nebezpečnosti:
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:

H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H314
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05

Scroll To Top
Close
Close
Close

Môj košík

Váš nákupný košík je prázdny!

Pokračovať v nákupe

CLEAMEN 242 odpady kuchynské 1l
Cena: 6,00  s DPH Pridať do košíka