PRI NÁKUPE NAD 75 € S DPH MÁTE U NÁS DOPRAVU KURIÉROM V RÁMCI SR ZDARMA.

CLEAMEN 571 širokospektrálna dezinfekcia a umývanie povrchov, podláh 1l

Cena: 8,65  s DPH

Skladom
Podrobnosti:
Kategória:
Popis

Používa sa v zdravotníctve, priemysle a v prevádzkach vyžadujúcich zvýšený dezinfekčný režim, napr. sauny, fitness štúdia, bazény, kaderníctvo a pod. Je vhodný na použitie na technológie, nerezové pracovné plochy, plasty, vodeodolné povrchy. Neobsahuje chlór, je parfumovaný.

Na ošetrované a menšie plochy aplikujte umývací a dezinfekčný roztok mechanickým rozprašovačom, na väčšie plochy pomocou mopu. Vydezinfikované povrchy prichádzajúce do styku s pokožkou, po uplynutí expozičnej doby opláchnite pitnou vodou. Po použití treba povrchy a zariadenia, ktoré prídu do styku s potravinami a nápojmi, dôkladne opláchnuť pitnou vodou.

Prípravok spĺňa normy: ČSN EN 1276, ČSN EN 13727, ČSN EN 14561, ČSN EN 1650, ČSN EN 13624, ČSN EN 14562, ČSN EN 14348, ČSN EN 14563, ČSN EN 14476 (Adenovirus), ČSN EN 14476 (Obalené vírusy)

Identifikácia nebezpečnosti:
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:

H290 – Môže byť korozívna pre kovy

H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05,GHS09

Scroll To Top
Close
Close
Close

Môj košík

Váš nákupný košík je prázdny!

Pokračovať v nákupe

CLEAMEN 571 širokospektrálna dezinfekcia a umývanie povrchov, podláh 1l
Cena: 8,65  s DPH Pridať do košíka